Почистване на мазета

Почистване на мазета

Почистване на мазета е услуга, която фирмата ни предлага с цел по-бързо и лесно да изхвърлите ненужните и стари вещи от мазето!

Обикновено мазетата са същинска част на всяко семейство, тъй като имат роля на помещение, използвано за съхранение на зимнина или складиране на вещи.

Мазетата, често пъти предоставят възможността да приберете неупотребяеми предмети, които не се използвате, но не искате и да изхвърлите.

Поради тази причина с времето, излишните отпадъци започват да се натрупват и превръщат Вашето мазе в замърсено и труднодостъпно място.

Затова нашите екипи са готови да Ви погнат с почистване на мазета, гарантиращи професионално свършена работа.

Екипите ни се състоят от млади и обучени работници, занимаващи се от години с почистване на мазета, даващи потенциала си на всеки един наш клиент.

Почистване на мазета е трудоемък процес на работа, защото съдържа подробности, относно системния подход, прилагащ се през цялото време, докато се извършва дейността.

Работата, която извършват екипите ни е систематично подготвена, даваща пълната информативност на клиентите ни.

Дейността по почистване на мазета се извършва, чрез няколко лесни стъпки, които ще Ви помогнат да се възползвате от нашата услуга:

 • Свързване по телефона с наши колеги
 • Уговаряне на адреса и часовия интервал за посещение от екип, извършват първоначален оглед
 • Стартиране на дейността по почистването на мазето

Първоначалния оглед се прави с цел, работниците да се запознаят с обекта на почистване и да създадат правилната работна атмосфера.

Стартирането на дейността по почистването на мазето се състои от последователни етапи, които стриктно се изпълняват.

Етапите се изготвят след направен първоначален оглед, даващи информация, касаещи всяка една стъпка в плана на обекта.

Фактори, определящи почистване на мезета

 • Квадратурата на мазето
 • Неговото местоположение
 • Видове отпадъци
 • Достъп до външен вход/изход

Квадратурата на мезето е от особено значение, тъй като всеки един квадратен метър се приспада към крайната цена.

Видовете отпадъци се ги разпределяме на принципа разделно събиране:

 • Хартия
 • Стъкло
 • Пластмаса

Тъй като съществуват множество стари вещи и покъщина, ние сме се погрижили, те да бъдат натоварени в специализиран транспорт и откарани в депо, за да бъдат рециклирани по европейските норми и стандарти.

Почистване на мезета

Почистването на мазето започва със следните стъпки:

 • Изнасяне на боклуците от мазето
 • Товарене на излишния отпадък в специализиран транспорт с голям тонаж, издържащ на всякакъв по вид и тежест вещи
 • Отпрашване на мазето
 • Премахване на паяжини
 • Извършване на цялостна дезинфекция на мазето
 • Почистване с професионална техника и препарати
 • Проветряване на мазето

Докато работата тече със пълни обороти, екипите ни перфектно съчетават знания, умения и професионална техника, даващи пълна удовлетвореност на клиента ни.

Related posts

Leave a Comment